VILKÅR JUS

SØKNAD TIL ET STUDIUM SKJER SLIK:

• Send søknadsskjema i utfylt stand til skolen.
• Legg ved kopi av vitnemål. Dersom du ikke har oppnådd generell studiekompetanse innen oppstart, ta kontakt med administrasjonen.
• Giro på innmeldingsgebyret sendes fra Treider etter at søknaden er blitt vurdert.
• Søker betaler innmeldingsgebyret for å bekrefte at de ønsker plassen.

SØKNADSFRIST

Treider Jus praktiserer rullerende opptak helt frem til studiestart.

UTMELDING FØR STUDIESTART

Søkere som trekker tilbake sin innmelding vil ikke få innmeldingsgebyret refundert.
NB! Utmeldingen må være skriftlig

FREMMØTE PÅ SKOLEN

I bekreftelsesbrevet får studenten beskjed om tid og sted for fremmøte til studiestart.

UTMELDING ETTER AT STUDIET HAR BEGYNT

Studenter som leverer utmelding etter at undervisningen har startet, må betale studieavgift for påbegynt semester. Utmelding må være skriftlig, undertegnet av studenten.

BETALING AV STUDIEAVGIFT M.M.

Hvis studieavgiften ikke betales innen forfall, har skolen adgang til å beregne forsinkelsesrente. Studieavgiften må betales selv om en student avbryter sin skolegang, med mindre det er truffet annen skriftlig avtale. Se forøvrig bestemmelsene om utmelding. Studenter som står til rest med studieavgift, kan nektes adgang til undervisningen.

Innmeldingsgebyr: kr 1 500.