ÅPEN DAG PÅ TREIDER JUS 2. JUNI kl. 17:00

Vi holder åpen dag på Treider Jus tirsdag 2. juni for deg som vil vite mer om å studere
1. avdeling jus som privatist – og veien videre!
Fagansvarlig vil gi en presentasjon av jusstudiet kl. 17:00.

Velkommen til Treider Jus i Nedre Vollgate 8!