OPPTAKSKRAV

Generell studiekompetanse.

UNIVERSITETET – EKSAMEN / SEMESTERAVGIFT / REGISTRERING

Oppmelding til eksamen forutsetter at du er registrert som student ved Universitetet i Oslo. Alle som har bestått videregående skole kan registreres. Skjema for registrering kan du finne under nettadressen: http://www.jus.uio.no/studier/opptak/valgemner/studiekompetanseskjema-jus.pdf, eller du kan henvende deg til Universitetet i Oslo sine studentkontorer. Disse finner du på Blindern eller i Sentrum (Karl Johansgate 47). Etter registrering vil du få tilsendt en fire-sifret pinkode som du bruker for å logge deg inn under nettadressen: https://studweb.uio.no.

Oppmelding til eksamen, samt betaling av semesteravgift til universitetet, gjøres på denne nettsiden. Semester­avgiften må være betalt før du kan melde deg opp til eksamen. Studenten har selv ansvaret for å melde seg opp til eksamen ved Universitetet i Oslo innen de frister som til enhver tid gjelder for Universitetet i Oslo.