OM STUDIET

I ny studiemodell ved Det juridiske fakultet kan privatister nå bare ta 1. avdeling. For å kunne ta 2.-5. avdeling må man ha studierett ved Det juridiske fakultet.

For å oppnå studierett ved Det juridiske fakultet må man søke gjennom samordna opptak med karakterene fra videregående og eventuelle tilleggspoeng. Hvis du får studierett ved Det jurid­iske fakultet etter å ha forbedret snittet ditt og tatt 1. avdeling jus som privatist, kan du begynne rett på 2. avdeling.

Treider har i samarbeid med Bjørknes utviklet et studieopplegg hvor man kan ta 1.avdeling jus samtidig som man forbed­rer karakterene fra videregående. Studiet er et heltidsstudium, og det må påregnes undervisning på dagtid og kveld­stid. Før studiestart får studenten en individuell vurdering sammen med en veileder fra Bjørknes, der man finner ut hvordan vitnemålet fra videregående skal forbedres. Veiledningstime kan bestilles her: http://booking.bjorknesprivatskole.no
Det er valgfritt å ta kombinasjonen videregående/jus.

Selve jusundervisningen ved Treider tilpasses fagmodellen ved Det juridiske fakultet. Det betyr at Treider tilbyr un­dervisningen, mens du går opp til den samme universitetseksamen som studentene ved Det juridiske fakultet.

Kombinasjonen videregående/jus er et tøft studieopplegg som stiller store krav til den enkelte student. Ordningen kjøres som et fulltidsstudium over 1 1/2 år. For de som velger rettslære som fag på videregående er det verdt å merke seg at undervisningskrefter fra jusundervisningen ved Treider står for rettslæreundervisningen på Bjørknes. Dette vil være en fordel både med tanke på rettslæreeksamen og eksamen 1.avdeling jus.

UNDERVISNING PÅ 1. AVDELING JUS

Studieopplegget på 1.avdeling omfatter hele 348 timer fordelt på undervisningstimer, kollokviev­eiledning, oppgavegjennomgang og oppgaveseminar.

Vi gir deg klasseromsundervisning og eksamensrettede kollokvieveiledninger. En av våre viktigste oppgaver er å forberede studentene til eksamensdagen. Vi legger derfor stor vekt på å løse oppgaver og tilbyr studentene kollokvieveiledning som ledes av ferdigutdannede jurister med lang erfaring innenfor juridisk veiled­ning fra Det juridiske fakultet og privatskoler. Kollokvieveilederne vil forklare hvordan juridiske eksamensopp­gaver skal besvares. Det legges stor vekt på faste innleveringsoppgaver som rettes og gjennomgås av de faste oppgaveveilederne ved Treider. Det avholdes prøveeksamen i forkant av semestereksamen. Disse blir gjennomgått av sensor.

UNDERVISNINGSPERSONELL

Vi har et velkvalifisert undervisningspersonell. Dette innebærer blant annet forelesere med undervisningser­faring fra Det juridiske fakultet og praktiserende advokater.

FAGFORDELING

Fagfordelingen er som følger på Jus 1. avdeling: Examen philosophicum, innføring i juridisk metode, inngåelse og tolkning av avtaler, familie- og arverett, kjøpsrett, fast eiendoms rettsforhold, erstatningsrett og menneskerettigheter.

BrosjyreIkon

 

LAST NED STUDIEKATALOG