OM OSS

Treider Jus er en privatistutdanning med tilbud om 1. avdeling jus. Studiet følger fagplanene ved Universitetet i Oslo, og eksamen avlegges ved universitetet. Skolen legger vekt på solid undervisning og praktisk veiledning gjennom utstrakt bruk av kollokviegrupper og oppgaveskriving.

Treider Jus er en del av konsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS, som er blant Skandinavias største private leverandører av utdanning og kursvirksomhet.

HISTORIE

Treider ble etablert i 1882 og holdt til på Tullinløkka i Oslo i perioden 1899-2012. I august 2012 flyttet vi til Nedre Vollgate 8 i nyoppussede lokaler. Treider Jus ligger i selskapet Treider College AS.

OM OTTO TREIDER

1882 var året da Otto Treider satt i gang sin handelsskole, den første i landet. Handelsskoler fantes ikke. Opplæring i elementære kontorrutiner, bokholderi, handelsregning og korrespondanse skjedde hos kjøpmannen og næringsdrivende, hvor lærlingene kunne gå i årevis før de var blitt dyktige nok til å få lønn. Da Otto Treider som ung mann måtte gjøre seg skikket til å overta en stilling som bokholder i et større firma i Kristiania, følte han savnet av en utdannelse for den som ønsket å jobbe innen handel og kontor. Otto Treider gikk grundig til verks og kontaktet blant annet lignende skoler i England, Sverige og Tyskland under planleggingen. Skolen startet han i sitt hjem i Kongensgate 10.

 

OmOss