FINANSIERING

Det gis ikke studielån til privatister ved universiteter og høyskoler.

1. AVDELING JUS

Treider Jus er ikke støttet i Lånekassen, og man kan derfor ikke få støtte til studiet.
Det koster 47.500,- i skolepenger for halvannet år, og dette skal betales på følgende måte:

1. semester:

25. sept: 10.250,-
25. okt:    4.500,-
25. nov:   4.500,-
25. des:   4.500,-

Totalt:    23.750,- *

2. semester:

25. jan: 10.250,-
25. feb:   4.500,-
25. mar: 4.500,-
25. apr:  4.500,-

Totalt:    23.750,-*
___________________________________________________________________
* Man kan også velge å betale hele semesteravgiften hvert semester i steden for å dele opp.