Treider Jus starter ikke opp 1. avdeling fra høsten 2017

Kontakt oss på gjerne på 24 14 97 55 eller post@treiderjus.no

Høsten 2011 besluttet Universitetet i Oslo en større omlegging av jusstudiet, Master i rettsvitenskap.  Den nye studieordningen medførte at privatistordningen ble avviklet, og at det kun ble mulig å ta 1. avdeling rettsvitenskap som privatist.

Treider Jus har i det lengste håpet at den nye ledelsen ved Univeristetet i Oslo ville gjeninnføre privatistordningen som innebar at man kunne ta 1.-4. avdeling rettsvitenskap som privatist. Det har dessverre ikke skjedd, og grunnlaget for å fortsette opptak av studenter ved Treider Jus er derfor ikke til stede.

Studentkullet som startet studier ved Treider Jus høsten 2016 er derfor vårt siste, og vi tar dessverre ikke opp studenter fra høsten 2017. 

Vi beklager nedleggelsen av vårt studietilbud.

Om du har spørsmål, er administrasjonen åpen mandag – fredag kl. 0815 – 1600. Ring oss gjerne på 24 14 97 55 eller send en epost til post@treiderjus.no.