VELKOMMEN

Treider Jus har tilbudt privatist – undervisning i jusstudiet siden 1992. Bjørknes Privatskole har tilbudt undervisning og rådgivning for privatister på videregående siden 1950. Fra høsten 2012 tilbyr Treider Jus og Bjørknes Privatskole i fellesskap en unik kombinasjon hvor du kan forbedre karakterene fra videregående – samtidig som du studerer 1. avdeling jus!

Mer

OM STUDIET

Studieopplegget på 1.avdeling omfatter hele 348 timer fordelt på undervisningstimer, kollokvieveiledninger, oppgavegjennomgang og oppgaveseminar. Vi gir deg klasseromsundervisning og eksamensrettede kollokvieveiledninger. En av våre viktigste oppgaver er å forberede studentene til eksamensdagen.

Mer